www.beran-kanalizace.cz  » Ceník

Ceník - pouze orientační

Čištění kanalizačního potrubí tlakovým vozem DN 40 - 500mm

Základní cena za první hodinu 2.200,-
Každých následujících 15 minut 450,-

V základní sazbě za první hodinu je cena za:

 • Výjezd tlakového vozu
 • Demontáž a montáž WC
 • Otevření a zavření čistící tvarovky, poklopu

Strojní frézování domovních odpadů DN 40 - 200 mm

Základní cena za první hodinu 1.500,-
Každých následujících 15 minut 250,-

V základní sazbě za první hodinu je cena za:

 • Výjezd servisního vozu
 • Demontáž a montáž WC
 • Otevření a zavření čistící tvarovky, poklopu

Inspekce potrubí TV kamerou DN 40 - 800mm

Základní cena 1 - 10 metrů 1.500,-

V základní sazbě za první hodinu je cena za:

 • Výjezd servisního vozu
 • Demontáž a montáž WC
 • Otevření a zavření čistící tvarovky, poklopu
 • Záznam na DVD

Revizní zpráva - 250,- Kč


Trasování potrubí s vyznačením na povrchu, vyhledání poruchy, odbočky, šachty...

Základní sazba kamera + metry nad 10m
Lokalizace 1.500,-

Dále provádíme:

 • Vývoz odpadních vod z jímek do 2m3
 • Vývoz a tlakové čištění tukových lapolů a šachet tlakových kanalizací
 • Odsání a čištění mobilních WC
 • Odsávání štěrků a písků z kanalizačního potrubí a šachet

Cena bude dohodnuta na místě podle druhu odsávaného materiálu.